Blue Hors,  Catago Equestrian,  Dressur,  ECCO,  Pavo

#13 Certificering av rideinstruktører – god eller dårlig ide? @fromjumpingtodressage

CERTIFICATION OF RIDING INSTRUCTORS (Scroll down for English version)

Jeg var usikker på om jeg skulle ture at skrive dette indlægget, da jeg ved det er et lidt betændt tema med rigtig mange meninger. Så først en disclaimer, dette indlægget indeholder kun mine personlige refleksioner omkring temaet, og intet andet end det.

Første gang jeg hørte om certificering av ride instruktører skal jeg indrømme at jeg ikke var ubetinget positiv. Jeg tænkte at det bliver bare en masse papirarbejde uden at det rigtig giver noget, og jeg blev også bekymret for hvad det ville betyde for den rideskolen jeg rider på. Men så kom jeg til at tænke på en episode jeg oplevede for nogen år tilbage. Jeg boede på Sjælland og ville til at ride igen etter en tids pause, og mødte dermed op til en prøvetime på en rideskole. Det var sol og rigtig fint vær, så det blev besluttet at vi skulle ride tur. Instruktøren spurgte så om jeg kunne ride, hvorpå jeg sagde at det kunne jeg. Og på baggrund av det var jeg vurderet kvalificeret til at ride på tur på en fremmed hest.

Jeg fik uddelt en hest, og vi kom av gårde. Etter at havet rid over en bro og passeret en trafikeret vej kom vi ind i skoven, hvorpå det blev givet besked om at nu var det tid for galop. Min tildelte hest var rigtig sød, og hverken bukkede eller noget andet, så den første galoppen gik fint. Men med galop blev det ment fuld galop, og vi red på stier der ikke var deciderede ridestier. Så på et tidspunkt blev jeg bange for at det skulle komme nogen imod os i en sving, så jeg forsøgte at få min hest til at gå i en lidt roligere galop. Og det var da jeg blev bange, for jeg havde absolut ingen kontrol. Den reagerede ikke engang når jeg trak i tøjlerne, endnu den blev rid med et skarpt stang bid. I hver eneste sving så jeg for mig skræk scenarioet at vi mødte på en barnevogn… Det skede så heldigvis ingenting, men det var en av de værste rideture i mit liv, og jeg startet ikke på den rideskolen for at si det slik.

Ville en certificering av ride instruktører have hindret dette? Jeg vælger at si ja. Med en certificerings ordning ville rideskolen ha benyttet en instruktør med tilstrækkelig kundskab til at vide at man ikke rider i fuld galop på gangstier. Og i hvert fald ikke med ukendte ryttere. I mit tilfælde var det en ung pige der var ansvarlig, men når det kommer til kundskab mener jeg ikke man skal dømme efter alder. Det kunde lige så godt have været en voksen.

Og til sidst, når jeg snakker om certificering av instruktører, mener jeg selvfølgelig ikke at det kun skal være gældende for rideskolen. Men for alle som træner andre ryttere. Som jeg har skrevet i et tidligere indlæg (les her) ved jeg hvor vigtig det har været for mig at få kvalificeret hjælp med Sambuca. Jeg vælger at tro det ville bringe noget godt til branchen, så indtil videre er jeg positiv. Men jeg tillader mig til at eventuelt skifte mening igen;) Hvad synes du?

 

Følg os gerne på Instagram @fromjumpingtodressage

 

Bedste hilsner fra

Hanne

 

Tidligere indlæg:

#1 Get to know us

#2 Finding Sambuca

#3 Out in the field

#4 My trainer

#5 MatchyMatchy

#6 First show

#7 Competition preparations

#8 Competition update

#9 What does horse welfare mean to you?

#10 Goals and ambitions

#11 Competition plans

#12 I am only riding in the riding school

 


Is certification requirements for riding instructors a good or a bad idea?

At first I was a little bit unsure if I dared write this post, as I know it is a little hot topic. So first a little disclaimer, this post only contains my personal reflections around the subject, and nothing more than that.

Fist time I heard about the suggestion about establishing certification of riding instructors I must admit I wasn’t to positive. I thought it would just mean a lot of paper work without adding any value, and I got worried about what it would mean for the riding school that I attend. But, then I came to think of an episode I experienced a few years back. I lived in Zeeland and wanted to get back into riding again, and decide to take a trial lesson at a riding school. It was sunny and really nice weather, so it was decided that we would go out hacking. The instructor asked if I know how to ride, which I said yes to. And based on that I was qualified to attend the trip on a totally unknown horse.

I got a horse, and we went of. After riding over a bridge and passing a trafficked road we came into the woods, and I was told it was time for gallop. My horse was really sweet, and neither bucked or anything else, so we came off to a good start. But by gallop it was meant full speed, and we where riding on narrow paths not solely meant for riding. So at a time I started to get scared that we would meant someone in a turn, and I tried to have my horse slow a little bit down. And it was then I got scared, because I had absolutely no control over it. It didn’t even react when I pulled in the reins. Every time we came around a turn I pictured us crashing into a person, but luckily everything went fine.

Would a certification of riding instructors have prevented this experience? I am thinking yes. By having some sort of certification requirement the riding school would have used an instructor with enough knowledge to know that this is something you do not do. In this case it was a young girl who was responsible, but when it comes to knowledge I think we cannot judge solely on age.

And lastly, when I talk about certification of instructors I don’t mean that is should only be valid for riding schools. But for everyone who trains other riders. As I have written about in an earlier post, I know how important it is for me to get qualified help with Sambuca. So I chose to believe it would bring something good into the sport, so I am positive to the suggestion. But I will allow myself to potentially change my opinion again;) What do you think?

 

Follow us on Instagram @fromjumpingtodressage

 

Best regards,

Hanne

Jeg er en 36 år gammel aspirerende dressurrytter, som opprinnelig kommer fra Norge. Men jeg har nå boet i Danmark i lidt over 3 år. Som mit brugernavn tilsier har jeg tidligere konkurrert i spring, men jeg forsøger nu at lære at ride dressur. Min hest heter Sambuca og er en 6 årig dansk varmblodshoppe, og jeg har kun haft hinde i et halvt år. Jeg håper dere vil følge oss på vår dressur reise:) Mvh Hanne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *